Ta strona korzysta z plików cookies wyłącznie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych i jego dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest FISKARS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Włynkówku przy ul. Fińskiej 1, dalej „my” lub „Fiskars”. Zapraszamy do kontaktu:

 • pocztowo pod adresem: Fińska 1, Włynkówko (poczta: 76-200 Słupsk),
 • e-mailowo na adres: serwis@fiskars.com,
 • telefonicznie pod numerem: (22) 310 85 08.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. Twoja zgoda na kontakt telefoniczny na podany przez Ciebie numer w wypadku, gdy uznamy, że może to usprawnić proces reklamacji,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO – obsługa złożonej przez Ciebie reklamacji i umożliwienie Ci skorzystania z rękojmi lub gwarancji, w przypadku gdy kupiłeś nasz produkt i jesteś stroną zawartej z nami umowy sprzedaży,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie nałożonych na nas obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego1,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. nasz prawnie uzasadniony interes przejawiający się w dochodzeniu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obronie przed nimi,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej procesu reklamacji, w przypadku gdy reprezentujesz inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, która kupiła nasz produkt.

Informujemy, że każdą reklamację będziemy obsługiwać zgodnie z zasadami określonymi w naszym Regulaminie reklamacji, Kodeksie cywilnym2 oraz innych aktach prawnych.


Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji, a następnie wykonania uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji. Następnie będziemy przechowywać Twoje dane jeszcze przez 1 rok od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin rękojmi lub rozliczenia reklamacji. W zależności od potrzeb Twoje dane możemy przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.


Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe zostaną udostępniane wyłącznie trzem grupom podmiotów:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby obsłużyć złożoną reklamację,
 • stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z których usług korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań (dystrybutorzy naszych produktów, punkty serwisowe, ale także obsługa informatyczna, prawna i księgowa i in.),
 • innym odbiorcom, którym przekazujemy Twoje dane osobowe jedynie w niezbędnym zakresie, w celu realizacji procesu reklamacji, np. usługi kurierskie.

Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu skorzystania z uprawnień z rękojmi lub gwarancji.


Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących uprawnień:

 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodę możesz wycofać z każdym momencie, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z wymienionych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe podane powyżej.


Ciasteczka (Pliki cookies)

1. Podstawowe informacje o ciasteczkach

Ciasteczka są niewielkimi plikami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), w którym są przechowywane ustawienia i inne informacje wykorzystywane przez odwiedzane przez użytkownika witryny internetowe. Ciasteczka, z których korzysta witryna przesyłane są do używanej przez niego przeglądarki i tam zapisywane; podczas kolejnych odwiedzin przeglądarka przesyła witrynie informację o przechowywanych ciasteczkach.

2. Cel w jakim nasza strona zbiera ciasteczka oraz zasady ich przechowywania

Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania lub ułatwiania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników przeglądających niniejszą witrynę, nie wykorzystujemy narzędzi analitycznych, marketingowych oraz nie przekazujemy danych do jakiejkolwiek trzeciej strony. Dlatego też wymóg pozyskiwania zgody na korzystanie z ciasteczek wynikający z obowiązujących regulacji prawnych, w szczególności art. 172 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800, ze zm.), dalej „PT”, jest niezasadny.

3. Rezygnacja z ciasteczek

Informujemy, że w dowolnym momencie użytkownik może zrezygnować z dalszego przechowywania ciasteczek przez odpowiednie skonfigurowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. W zależności od tego, kto jest dostawcą przeglądarki, administrowanie ciasteczkami może przebiegać w różny sposób. Zazwyczaj można to uczynić za pomocą menu pomocniczego przeglądarki, wybierając takie opcje jak „Ustawienia” czy „Preferencje”. Uzyskując dostęp do zasobu przechowywanych ciasteczek, użytkownik może wybrać te z nich, które chciałby usunąć. Użytkownik musi być jednak świadomy tego, że usunięcie ciasteczek może wpłynąć na funkcjonowanie witryny, a nawet uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z niektórych jej właściwości, w tym wyświetlanie udostępnianych treści.


1 ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591, ze zm.)

2 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, ze zm.)